Địa chỉ: Xã Châu Phong, Huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Châu Phong

Xã Châu Phong, Huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
bnh-quevo-mnchauphong@edu.viettel.vn